Bộ bút 4 màu nhập khẩu

Bộ bút 4 màu nhập khẩu

45,000đ

Bút 4 màu chuẩn nhập khẩu dùng viết Bảng trắng, bút dễ viết dùng không độc hại. 

Sản phẩm dùng với Bảng từ trắng

CHỌN KÍCH THƯỚC/CHỦNG LOẠI:

Vỉ 4 màu 45,000đ

Loại: Bút lông
Số lượng

Hotline: 077.257.1111 - 093.506.6177

Bút 4 màu chuẩn nhập khẩu dùng viết Bảng trắng, bút dễ viết dùng không độc hại. 

Sản phẩm dùng với Bảng từ trắng