Nam châm tròn 30mm

Nam châm tròn 30mm

35,000đ

Nam châm hình mặt cười dùng để giữ giấy trên bề mặt bảng từ. Đường kính 30mm

Đặc điểm hít mạnh giúp giữ giấy chắc chắn mà không cần phải ghi chép lại.

Với nhiều màu sắc, bọc lớp nhựa có hình mặt cười.

Vỉ gồm 10 viên.

CHỌN KÍCH THƯỚC/CHỦNG LOẠI:

30mm 35,000đ

Số lượng

Hotline: 077.257.1111 - 093.506.6177

Nam châm hình mặt cười dùng để giữ giấy trên bề mặt bảng từ. Đường kính 30mm

Đặc điểm hít mạnh giúp giữ giấy chắc chắn mà không cần phải ghi chép lại.

Với nhiều màu sắc, bọc lớp nhựa có hình mặt cười.

Vỉ gồm 10 viên.

Sản phẩm liên quan